Aktuality

Dotácia BBSK 2016

informácie o začatých konaniach
Informácie o začatých správnych konaniach
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Číslo účtu obce
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1872 1412
BIC: SUBASKBX