Faktúry

Evidencia faktúr za rok 2012
pdf Faktúry 2016
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
jpg Nákup mraziaceho zariadenia
jpg Faktúra za detské ihrisko
jpg Výmena okien na budove obecného úradu