Fotogaléria

Oprava studničky

Obec za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja opravila a zastrešila obecnú studňu. Finančný príspevok predstavoval čiastku 300 eur, celková investícia na opravu a zastrešenie činí čiastku 430 eur. OZNÁMENIE Na základe uzavretia zmluvy č. 342/2012/ODDTRFR podľa VZN BBSK č. 15/2010 zo dňa 5.6.2012 z Banskobystrickým samosprávnym krajom nám bola poskytnutá finančná čiastka 300,- eur na účel Obecná studňa – oprava a zastrešenie. Na uvedený projekt boli použité finančné prostriedky vo výške 420,- eur. Valašťanová Angela starostka obce

Oprava studničky
Oprava studničky