Fotogaléria

Pohľad na obec
Obec a okolie
Rekonštrukcia budovy Domu smútku
Rekonštrukcia budovy Domu smútku
VDI Kozí Vrbovok
Verejné detstké ihrisko Kozí Vrbovok
Oprava studničky
Oprava studničky

Úprava okolia budovy domu smútku